FANDOM


Bajazyd II (ur. 1447/1448 w Didymoteicho w Tracji (ówczesne Dimetoka), zm. 26 maja 1512 r.) -  sułtan osmański od 1481 do 1512 roku. Syn Mehmeda Zdobywcy i  Emine Gülbahar Hatun, 3 lipca 1503 r. Leonardo da Vinci wysłał do niego list, oferując mu swoje usługi inżynierskie. Oferował mu m.in. zbudowanie mostu w Konstantynopolu